Aktualnosci / Bal Słowackiego

Bal Słowackiego

Na Bal Słowackiego zapraszamy ósmoklasistów!

Samorząd Uczniowski I LO zaprasza na Bal Słowackiego!
Odbędzie się on 27 stycznia w godzinach 18:30-00:00.
Uczniowie I LO zapisują się u przewodniczących klas, natomiast osoby z innych szkół w dniu imprezy przy wejściu za okazaniem legitymacji szkolnej.
Na Bal zapraszamy także ósmoklasistów!
Cena biletu 25zł za osobę.
Wszystkich uczestników balu obowiązuje poniżej publikowany tekst zgody:
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki.........
ucznia klasy.... w (nazwa szkoły).................. w Balu Słowackiego, który odbędzie się 27.01.2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu balu. Zobowiązuję się również pokryć wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez syna/córkę podczas imprezy szkolnej.
Telefon kontaktowy do rodzica: .............................
Podpis rodzica
............................................

Kategorie

Powiązane