Aktualnosci / Konferencja "Dwujęzyczność przyszłością edukacji" w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Konferencja "Dwujęzyczność przyszłością edukacji" w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

Konferencja "Dwujęzyczność przyszłością edukacji"

w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

 

            9 maja 2022r. w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona promowaniu dwujęzyczności, zorganizowana we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tematem konferencji było wskazanie, czym jest dwujęzyczność i  jakie ma znaczenie we współczesnym świecie.

Na zaproszenie p. dyrektor Martyny Maćkowiak naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele władz miasta i powiatu, edukatorzy ŚCDN oraz  dyrektorzy i nauczyciele skarżyskich szkół podstawowych i przedszkoli. Podczas konferencji odbyła się prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela ŚCDN p. Izabellę Krzak -Borkowską na temat wprowadzenia klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych i średnich oraz innowacji językowych w przedszkolach. Wprowadzenie innowacji językowej w szkole podstawowej omówiła od strony praktycznej p. Robert Wójcik -dyrektor SP nr 4 w Skarżysku-Kamiennej. O doświadczeniach związanych z wprowadzeniem dwujęzyczności w I LO opowiedziała też dyrektor naszej szkoły p. Martyna Maćkowiak. Obecnie  w naszej szkole funkcjonuje klasa dwujęzyczna humanistyczno-prawna, a w przyszłym roku planowane jest otworzenie jeszcze dwóch oddziałów - klasy dwujęzycznej biologicznej z językiem angielskim i geograficzno-ekonomicznej z językiem niemieckim. Nauczanie w klasie dwujęzycznej przynosi wiele korzyści uczniom. Dwujęzyczność polega na częściowym użyciu języka obcego w realizacji wybranych przedmiotów szkolnych, co nie powinno sprawić problemu żadnemu uczniowi, bowiem dla wielu język angielski powoli staje się drugim językiem, którym młodzi ludzie posługują się w internecie czy kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Uczeń, który uczęszcza do klasy dwujęzycznej ma większy kontakt z językiem obcym, a przez to lepiej poradzi sobie na rynku pracy. Na lekcji stosowane są rówież odwołania do materiałów źródłowych w języku angielskim -jest to bardzo ważne, ponieważ obecnie na większości uczelni wyższych na kierunkach takich jak np. informatyka, psychologia, prawo czy kierunki medyczne -wymaga się od studentów znajomości języka   angielskiego i zwyczajnie trzeba umieć sobie poradzić z korzystaniem z wielu materiałów właśnie w języku angielskim. Uczenie się w klasie dwujęzycznej doskonale do tego przygotowuje. W klasach dwujęzycznych uczniowie uczą się języka obcego niejako przy okazji, poprzez komunikację z nauczycielami i między sobą. Taka nauka ułatwia  przygotowanie do egzaminów certyfikujących znajomość języka obcego, a także daje większe szanse na dostanie się na zagraniczne uczelnie. W przyszłym roku w naszej szkole w klasach dwujęzycznych częściowo w języku angielskim prowadzone będą zajęcia z historii, biologii i wychowania fizycznego, a w języku niemieckim geografia i podstawy przedsiębiorczości.      

            Konferencja "Dwujęzyczność przyszłością edukacji" stanowi odpowiedź na wyzwania współczesności. Warto zauważyć, że dwujęzyczność w szkole polega na częściowym użyciu języka obcego w realizacji wybranych przedmiotów szkolnych, co nie powinno sprawić problemu żadnemu uczniowi, bowiem dla wielu język angielski powoli staje się drugim językiem, którym posługuje się chociażby w internecie czy kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Uczeń, który uczęszcza do klasy dwujęzycznej ma większy kontakt z językiem obcym, a przez to lepiej poradzi sobie na rynku pracy. Wprowadzanie dwujęzyczności w szkole to przyszłość edukacji,a skarżyskie placówki edukacyjne powinny otwierać się na wyzwania współczesnego świata.

Kategorie

Powiązane