Aktualnosci / Kolejne spotkania profilaktyczne online za nami.

Kolejne spotkania profilaktyczne online za nami.

W ramach Projektu Profilaktycznego „Moda na życie bez uzależnień” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Stowarzyszenie „Erbel - Szkoła Przyszłości” ponad 270 uczniów wzięło udział w zajęciach z panią komisarz Anną Sławińską. Obostrzenia epidemiczne sprawiły, że zajęcia odbywały się w formie on-line. Młodzież usłyszała ważne informacje o rzeczywistych zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu, szeroko omówione zostało również zjawisko cyberprzemocy. Pani komisarz wyjaśnił, na czym polegają najczęstsze przestępstwa popełnione w sieci oraz przedstawiła zasady odpowiedzialności karnej sprawców takich czynów. Uczniowie dowiedzieli się jak mogą w praktyce chronić siebie i swoich bliskich przed takim rodzajem agresji. Druga część spotkań poświęcona była zjawisku handlu ludźmi oraz formami działań zorganizowanych grup przestępczych. W końcowej części prelekcji pani komisarz wskazała na możliwość reagowania na zagrożenia za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Projekt „Moda na życie bez uzależnień” jest współfinansowany przez Powiat Skarżyski w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dzięki uprzejmości pani komisarz Anny Sławińskiej uczniowie, ich rodzice i opiekunowie mogą obejrzeć niezwykle ważny spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Jest on głównie skierowany do rodziców, którzy zawsze powinni być czujni i prowadzić tzw. „zdrową kontrolę”, by uniknąć cyberprzemocy. Spot został nagrany w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej". Serdecznie dziękujemy.

 Link do spotu:

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing