Aktualnosci / Kolejny sukces Stowarzyszenia „Erbel – Szkoła Przyszłości”

Kolejny sukces Stowarzyszenia „Erbel – Szkoła Przyszłości”

Działające przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” otrzymało od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego środki finansowe na wsparcie zadań: „DepresJa+Ty=pomożeMy” - 12 250,00 zł oraz „Używkom mówimy NIE” - 8 090,00 zł. Działania w ramach powyższych zadań skierowane będą do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ukierunkowane zostaną na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także prowadzenie działań edukacyjnych na temat zagrożeń, wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

W trudnych czasach pandemii, zdalnego nauczania, braku bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami wciąż nasilają się poczucie izolacji społecznej oraz problemy dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego. Konsekwencje tego to ogromne zmiany w każdej dziedzinie życia, zwiększenie poziomu lęku i stresu, a w związku z tym nasilanie się problemu uzależnień, częstsze występowanie zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń depresyjnych i nerwic. Dlatego Stowarzyszenie "Erbel - Szkoła Przyszłości" wychodzi naprzeciw tym problemom, organizuje i rekomenduje wszelkie działania wspierające uczniów i ich rodziny.

https://www.swietokrzyskie.pro/file/2021/03/Uchwala-Nr-347721-Zarzadu-Wojewodztwa-Swietokrzyskiego.pdf?fbclid=IwAR1k0XFFRGdnyBBKJDCE5mJ-nv7zLEUXbJQRLHoy2nzNKAS-HuAwBll9ZlQ