Aktualnosci / Projekt Edukacyjny "Pamięć i pariotyzm"

Projekt Edukacyjny "Pamięć i pariotyzm"

Sukcesem zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego "Pamięć i patriotyzm - I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej dla Ojczyzny wielkiej i małej". Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wystąpień swoich kolegów o historii naszej szkoły w okresie II RP i okupacji hitlerowskiej oraz prezesa oddziału PTH w Sku-Kam. Marcina Medyńskiego (także naszego absolwenta!) o realizacji wychowania patriotycznego i sposobach obchodzenia uroczystości patriotycznych i świąt państwowych w przedwojennej osadzie Kamienna, później Skarżysku-Kamiennej. Całość sympozjum 9 października dopełniło odsłonięcie pamiatkowego tablau Józefa Piłsudskiego - tym samym chociaż w pewnej części przywróciliśmy historyczną pamięć o marmurowej tablicy, która znajdowała się na budynku szkoły w latach 1935-1939. 
Pomysłodawcą i organizatorem było: Stowarzyszenie Erbel - szkoła przyszłości, Dyrekcja i Rada Rodziców, opieka merytoryczna Polskie Towarzystwo Historyczne O/Sko-Kam., współfinansowanie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zobacz galerię