Aktualnosci / Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości”

Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości”

Szanowni Państwo!

    Z satysfakcją informujemy, że powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Organizujemy szereg działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, co pozwala nam realizować wiele celów statutowych Stowarzyszenia. Główne cele Stowarzyszenia to między innymi: pomoc społeczna skierowana do potrzebujących, działalność charytatywna, wyrównywanie szans edukacyjnych, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów zdolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc pedagogiczną, psychologiczną oraz terapeutyczną dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze, ponadto liczne imprezy kulturalne i sportowe, warsztaty twórcze, wycieczki, konkursy, zawody itp.

     Wszystkie nasze inicjatywy wymagają znacznych nakładów finansowych. Jako Stowarzyszenie nie prowadzimy działalności gospodarczej, więc środki którymi dysponujemy, są bardzo ograniczone. Staramy się je pozyskiwać z różnych źródeł, w tym także z konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej i Zarząd Powiatu Skarżyskiego, ale potrzeby są ogromne, a cele liczne i szczytne.

    Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie naszych działań, każda pomoc będzie dla nas cenna i zostanie przeznaczona na realizację zadań Stowarzyszenia. Im więcej pozyskamy środków, tym nasza pomoc będzie szersza i intensywniejsza. Liczymy na wsparcie, wierząc że przyniesie ono wymierne korzyści i satysfakcję, zarówno pomagającym jak i tym, którzy potrzebują pomocy.

    Więcej informacji na temat Stowarzyszenia „Erbel – Szkoła Przyszłości” można uzyskać pod numerem tel. 788392479, jak również na stronie internetowej www.slowacki.info.pl w zakładce Szkoła. 

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy  erbel.szkola.przyszlosci@gmail.com

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty: 43124050481111001096193443    

Anna Wójcik
przedstawiciel Stowarzyszenia „Erbel - Szkoła Przyszłości”

Zobacz galerię