Aktualnosci / Szkolenie DepresJa+Ty=pomożeMy - warsztaty grupowe dla rodziców i nauczycieli zorganizowane przez Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” i Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kam.

Szkolenie DepresJa+Ty=pomożeMy - warsztaty grupowe dla rodziców i nauczycieli zorganizowane przez Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” i Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kam.

31 maja 2021 r. Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” i Rada Rodziców I LO zorganizowały warsztaty grupowe dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły na temat: Relacja rodzic dziecko w czasie pandemii - rola więzi.  Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Warsztaty prowadzone były przez uznaną i doświadczoną psycholog Ewę Pohorecką i okazały się skuteczną metodą wsparcia w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic w trudnym okresie pandemii i powrotu do szkół po zdalnym nauczaniu. Dotyczyły one zdrowia psychicznego i samopoczucia młodzieży, relacji rodzinnych oraz trudności, których doświadczają uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Psycholog udzieliła rad dotyczących wspierania młodzieży w okresie adolescencji, wzmacniania więzi rodzinnych, uczuliła na wszelkie przyczyny i symptomy depresji, długotrwałego stresu i różnorodnych zaburzeń psychicznych, których rodziny szczególnie silnie doświadczają  w czasie pandemii.