Aktualnosci / Wycieczka w ramach programu "Poznaj Polskę"

Wycieczka w ramach programu "Poznaj Polskę"

W dniach 20 - 22 czerwca 2022 r. uczniowie I liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli w trzydniowej wycieczce w ramach programu „Poznaj Polskę” współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15000 zł, a całkowita wartość wycieczki wynosiła 22160 zł. . Bogaty program, zwiedzanie licznych zabytków, muzeów, galerii, miejsc pamięci narodowej i tych związanych z polską kulturą ludową, a przede wszystkim możliwość wspólnego spędzenia czasu to największe atuty tej wycieczki. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Muzeum Czartoryskich w Puławach, Muzeum Narodowe i Stare Miasto w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z wystawą prac Zdzisława Beksińskiego, Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań z XIX wieku oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Przewodnicy, w trakcie wycieczki przez kolejne punkty programu, przybliżali uczniom polską kulturę i historię, uwzględniając najistotniejsze informacje i ciekawostki, poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania uczestników. Uczniowie usłyszeli opowieści o polskich rodach królewskich i magnackich, poznali folklor, budownictwo mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe i sakralne Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian, wyróżniający dorobek i odrębności kulturowe dawnych mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat, uczestniczyli w „żywej lekcji” historii, zwiedzając obóz na Majdanku i przypomnieli sobie założenia renesansowej architektury i sztuki, zwiedzając zamojskie Stare Miasto. Szczególne wrażenie na młodzieży zrobił późnobarokowy kompleks pałacowy w Kozłówce. Dodatkowym punktem wycieczki była wystawa prac wybitnego polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego – twórcy surrealistyczno-ekspresjonistycznych dzieł. Ponadto odbyła się dyskoteka i rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z wycieczki. Wszystkie dni wycieczki były pouczające, intensywne i pełne niezapomnianych wrażeń. Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Zobacz galerię

Kategorie

Powiązane