Aktualnosci / ETNOPROJEKT: Żydzi w Skarżysku-Kamiennej

ETNOPROJEKT: Żydzi w Skarżysku-Kamiennej

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego odkrywali żydowskie Skarżysko. Projekt był prowadzony we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Pracowania Etnograficzna.

Uczestnicy zajęć za pomocą badań etnograficznych przez dwa miesiące (wrzesień-październik 2019) szukali żydowskich śladów w mieście. Młodzież prowadziła rozmowy z członkami Klubu Seniora. Na podstawie ich wspomnień przygotowane zostały plansze, prezentowane na wystawie. Jednym z młodych badaczy był Jakub Wężyk. Dla niego i innych praca w projekcie była bardzo poruszająca. Przypomniał historię swojego rozmówcy, który opowiadał mu o przyjacielu z dzieciństwa, który był Żydem. Przed rozstaniem w czasie wojny od jego rodziców dostał na pamiątkę siedmioramienny świecznik, który przechowuje do dziś. Niestety, wojna zabrała tamtą rodzinę, ale jej historia została opisana przez uczniów I LO. Uczestnicy projektu poznali historię przymusowej, niewolniczej pracy Żydów-mieszkańców Skarżyska w Hasagu, przedsiębiorstwie działającym na terenie miasta, w którym życie  straciło ok. 35 tys. ludzi, odwiedzili miejsca, w których kiedyś mieszkali Żydzi w Kamiennej, i gdzie w trakcie okupacji Niemcy urządzli getto, byli na kirkucie. Finałem była wystawa plansz w MCK-u i krótka część artystyczna. Wystawa cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, a wyrazem uznania jest wyróżnienie dla uczniów I LO, które zostało wręczone 10 marca na Gali Szkoły Dialogu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej aby uhonorować szkoły, które przywracają pamięć o Żydach w swoich miejscowościach.

W zajęcia zaangażowało się 37 uczniów i kilkunastu seniorów.

Zobacz galerię