Aktualnosci / Erbel Szkoła Przyszłości - Zajęcia z ratownikiem medycznym

Erbel Szkoła Przyszłości - Zajęcia z ratownikiem medycznym

Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości we wrześniu zorganizowało dla uczniów klas pierwszych I LO zajęcia z ratownikiem medycznym p. Damianem Łukomskim na temat: Poznaj zasady RKO oraz prelekcje i warsztaty z terapeutą p. Sławomirem Barańczykiem na temat: Zagrożenia wynikające z używania mediów elektronicznych w ramach zadania pod nazwą: Używkom mówimy NIE. Stowarzyszenie zorganizowało zajęcia, realizując zadanie publiczne: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII, które polegało na zorganizowaniu akcji promującej zdrowy styl życia bez używek. Zajęcia zostały sfinansowane z funduszy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Uczniowie naszej szkoły poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, aspekty prawne, psychologiczne i medyczne takich działań, brali udział w zajęciach warsztatowych, doskonalących umiejętności RKO oraz poznali mechanizmy cyberuzależnień, przyczyny, skutki i możliwości uzyskania pomocy dla osób uzależnionych. Ich zdaniem to niezwykle istotne i profesjonalnie prowadzone zajęcia, w których każdy powinien uczestniczyć, by móc nieść pomoc potrzebującym i uświadomić sobie i innym niebezpieczeństwa związane z nadmiernym korzystaniem z komputera. Zjawisko cyberuzależnienia uznawane jest za realne zagrożenie, które może wyrządzić szkody w psychice i wywołać poważne problemy w wielu dziedzinach życia.
Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP to jeden z ważnych aspektów działania Stowarzyszenia Erbel - Szkoła Przyszłości.

Zobacz galerię