I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
„CYFROWE ŚWIĘTOKRZYSKIE” PDF Drukuj

40293598 1782236408518651 2123542031413280768 n „Erbel” z kolejnym sukcesem! Konkurs RPSW.08.03.03-IZ.00-26- 167/17 poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK wygrany! Umowa podpisana! Od października przystępujmy realizacji projektu. W ramach projektu chętni uczniowie będą mieć zajęcia dodatkowe z matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki oraz języka angielskiego- zarówno poszerzające wiedzę, jak i wyrównawcze. Dzięki realizowanemu projektowi „Cyfroedukacja” w naszej szkole będzie możliwe:

• Pozyskanie sprzętu do utworzenia w szkole nowoczesnej pracowni komputerowej. 
• Modernizacja i rozbudowa szkolnej sieci komputerowej. 
• Wprowadzenie do oferty zajęć edukacyjnych elementów grafiki komputerowej i programowania. 
• Upowszechnienie stosowania e-podręczników i zasobów dostępnych on-line. 
• Stworzenie elementów szkolnej platformy edukacyjnej. 
• Pozyskanie sprzętu do pracowni biologicznej oraz do pracowni chemicznej umożliwiającego stosowanie na lekcjach technologii komputerowej. 
• Cyfryzacja szkoły – wdrożenie systemu e-learningu jako jednej z form pracy. 
• Poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii komputerowej i wdrożenie ich do stosowania elementów e-nauczania oraz narzędzi TIK. 
• Wdrożenie uczniów do systemu e-learningu i zastosowania TIK.

Podjęte przez nas działania w ramach projektu „CYFROWE ŚWIĘTOKRZYSKIE” korespondują z przystąpieniem przez OSE.
Tak i tyle - tylko w I LO (ERBLU) w Skarżysku- Kam.

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC

-:)Yeti-Kolos(:-