Poznaj Polskę 2022


W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład” przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowanego do dzieci i młodzieży polskich szkół  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej otrzymało wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczki szkolnej, która zaplanowana jest na czerwiec br. szkolnego.

Program „Poznaj Polskę” umożliwia poznawanie naszej Ojczyzny, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Celem tego przedsięwzięcia jest rządowe wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. W ramach tej inicjatywy szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% planowanych kosztów wycieczki jednodniowej (do 5 tys. zł), dwudniowej (do 10 tys. zł) lub trzydniowej (do 15 tys. zł).

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że młodzież z naszej szkoły w ramach przedsięwzięcia  „Poznaj Polskę”  weźmie udział w 3 dniowej wycieczce szkolnej, podczas której zwiedzi: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1941-1944), Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Czartoryskich w Puławach, Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań z XIX wieku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Dofinansowanie  do wycieczki w wysokości 15 000 zł będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Całkowity koszt zadania to 22 160,00 zł

Dzięki temu przedsięwzięciu będziemy mogli zwiedzić piękne zakątki naszej Ojczyzny i wziąć czynny udział w edukacji patriotycznej, poznać polską kulturę i dziedzictwo narodowe, istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Uczestnicy wycieczki będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób, wezmą udział w wyjątkowej lekcji historii, dzięki której z pewnością poszerzą swoją wiedzę i w przyszłości osiągną sukces na egzaminie maturalnym. To wspaniała nagroda dla naszej młodzieży, która z sukcesami angażuje się w wiele inicjatyw szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.