Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

Rok 2020

Jakub Ludew - finalista olimpiady wiedzy o prawie (szczebel wojewódzki)

Rok 2018

Krystian Szczygieł, Mikołaj Zabiegło - III miejsce w ogólnopolskim multimedialnym konkursie z języka rosyjskiego  „Почему я люблю русский язык” zorganizowanym przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie 

Rok2017

Robert Jakubczyk - finalista olimpiady geograficznej (szczebel centralny)