Samorząd uczniowski

Przewodnicząca Samorządu:  Maja Małaszek

Wiceprzewodnicząca I: Zofia Kubikowska

Wiceprzewodniczący IIPatryk Paź

Członkowie Samorządu:

Michał Wiśniewski,
Patrycja Zięba,
Wiktor Winiarski,
Karolina Zolbach,
Melania Andrejewska,
Patryk Jędrzejczyk,
Natalia Molasy,
Maks Rokosz,
Anna Sasal,
Julia Wiśnios.

Opiekun samorządu:
Agnieszka Marczewska, Iwona Wójcik

Skład samorządu wybrali uczniowie w wolnych i demokratycznych wyborach, które odbyły się 30 września 2020.

  Do zadań samorządu należą:

  • reprezentowanie uczniów, wysłuchiwanie ich problemów oraz rozwiązywanie tych problemów,
  • godne reprezentowanie szkoły w mieście i kraju,
  • organizacja imprez szkolnych,
  • opieka nad radiowęzłem,
  • losowanie szczęśliwych numerków,
  • i wiele innych spraw by ...żyło nam się lepiej...