Samorząd uczniowski

Przewodnicząca Samorządu:  Patryk Paź

Wiceprzewodnicząca I: Zofia Kubikowska

Wiceprzewodniczący IIMelania Andrejewska

Członkowie Samorządu:

Skarbnicy: Martyna Gula , Łucja Kruk
Filmowanie: Weronika Chrabąszcz
Zdjęcia: Natalia Molasy
Członkowie:
Jakub Petrykowski "Pedro"
Tomasz Rachwał
Alicja Majstrak 
Anna Sasal
Patryk Jędrzejczyk
Julia Wiśnios
Róża Malec
Aleksandra Świtek
oraz przewodniczący wszystkich klas.

Opiekun samorządu:
Agnieszka Marczewska, Iwona Wójcik

Skład samorządu wybrali uczniowie w wolnych i demokratycznych wyborach, które odbyły się we wrześniu 2021.

  Do zadań samorządu należą:

  • reprezentowanie uczniów, wysłuchiwanie ich problemów oraz rozwiązywanie tych problemów,
  • godne reprezentowanie szkoły w mieście i kraju,
  • organizacja imprez szkolnych,
  • opieka nad radiowęzłem,
  • losowanie szczęśliwych numerków,
  • i wiele innych spraw by ...żyło nam się lepiej...