Samorząd uczniowski

Przewodniczący Samorządu:  Jakub Stankowski

Wiceprzewodniczący I: Jakub Wężyk 

Wiceprzewodnicząca II: Karolina Smużyńska 

Członkowie Samorządu:

Amelia Święcicka
Ada Ruszkowska
Wiktor Winiarski 
Liwia Duś 
Kamil Huciński 
Zuzanna Wałęga 
Jakub Kołodziej 
Patryk Paź 
Maciej Ciężkowski
Zofia Kubikowska 
Aleksandra Kuroś 
Julia Siemieniec 

Opiekun samorządu: Agnieszka Marczewska

Skład samorządu wybrali uczniowie w wolnych i demokratycznych wyborach, które odbyły się 30 września 2019.

  Do zadań samorządu należą:

  • reprezentowanie uczniów, wysłuchiwanie ich problemów oraz rozwiązywanie tych problemów,
  • godne reprezentowanie szkoły w mieście i kraju,
  • organizacja imprez szkolnych,
  • opieka nad radiowęzłem,
  • losowanie szczęśliwych numerków,
  • i wiele innych spraw by ...żyło nam się lepiej...