Prawda czasu i prawda ekranu

Projekt filmowy "Prawda czasu i prawda ekranu" został zrealizowany we wrześniu 2018 roku.Wydarzenie jest częścią projektu „Prawda czasu i prawda ekranu” realizowanego przez Muzeum im. Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego wspólnie ze swoim nauczycielem historii Piotrem Kardysiem w swoim filmie opowiadają o historii szkoły w okresie II RP, II WŚ i po wojnie (m.in. o tym, że na terenie szkoły pod ziemią znajdują się macewy, czyli płyty z żydowskich nagrobków ze skarżyskiego kirkutu; budynek dzisiejszego I LO im. J. Słowackiego powstał przed II wojną światową i wtedy mieściła się w nim szkoła podstawowa. W czasie wojny zajęli go Niemcy i zorganizowali tam szpital. Przy szkole wznieśli budynki gospodarcze i do ich budowy używali właśnie między innymi płyt nagrobnych z żydowskiego cmentarza, jako łatwego do zdobycia budulca. Budynków tych już nie ma. Została po nich jedna ściana, a w ziemi fundamenty. Na ślad płyt natrafiono kilka lat temu podczas budowy nowej hali sportowej.    Film dokumentalny o I LO : https://www.youtube.com/watch?v=mEhRA_ECy3s&feature=emb_err_watch_on_yt