Aktualnosci / Finały konkursów

Finały konkursów

19 maja 2023r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej odbyło się uroczyste wręczenie nagród Finalistom i Laureatom III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Juliusza Słowackiego: „Czytamy Słowackiego” oraz IV Konkursu „Wiem, co jem”.

Organizatorem konkursów było I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości”. Konkursy zostały objęte honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Skarżyskiego oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Patronat medialny sprawowali:  Spotted Skarżysko, Echo Dnia, Skarżysko 24.

W zmaganiach konkursowych brali udział uczniowie ósmych klas szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. W tym roku konkursy cieszyły się bardzo dużą popularnością, gdyż zgodnie z zarządzeniem w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wraz z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach i  uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pani Dyrektor Martyna Maćkowiak przywitała zgromadzonych gości, a pani Anna Wójcik, przedstawiciel Stowarzyszenia „Erbel – Szkoła Przyszłości”, przedstawiła działania Stowarzyszenia oraz cele i przebieg konkursów.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz dyrektorzy szkół, które reprezentowali nagrodzeni uczniowie.

Młodzież naszej szkoły zadbała o oprawę artystyczną uroczystości, prezentując poezję Juliusza Słowackiego oraz teatralną inscenizację ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek dla zaproszonych gości.

Fotorelacja


Kategorie

Powiązane