DepresJA+TY=pomożeMY

         

Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” i Rada Rodziców I LO zorganizowały warsztaty grupowe dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły na temat: Relacja rodzic dziecko w czasie pandemii - rola więzi.  Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Warsztaty prowadzone były przez uznaną i doświadczoną psycholog Ewę Pohorecką i okazały się skuteczną metodą wsparcia w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic w trudnym okresie pandemii i powrotu do szkół po zdalnym nauczaniu. Dotyczyły one zdrowia psychicznego i samopoczucia młodzieży, relacji rodzinnych oraz trudności, których doświadczają uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Psycholog udzieliła rad dotyczących wspierania młodzieży w okresie adolescencji, wzmacniania więzi rodzinnych, uczuliła na wszelkie przyczyny i symptomy depresji, długotrwałego stresu i różnorodnych zaburzeń psychicznych, których rodziny szczególnie silnie doświadczają  w czasie pandemii.Stowarzyszenie „Erbel - Szkoła Przyszłości”  zorganizowało dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego zajęcia z psychologami i pedagogami. Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzone przez specjalistę - Panią Marzenę Salę, warsztaty okazały się doskonałą metodą integracji klas i działań profilaktycznych w zakresie depresji  oraz skutków stresu. W bezpłatnych zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie z klas pierwszych i drugich. Były  one zorganizowane w ramach projektu Stowarzyszenia DepresJa+Ty=pomożeMY” dofinansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Tematy zajęć to:

 - „Człowiek jako istota społeczna – czyli budowanie relacji i komunikacja”

 – „Jak radzić sobie ze stresem?”

- „Plan aktywności, a zdrowie psychiczne”

Wszystkie działania, które pomagają uczniom wrócić w komfortowy sposób do stacjonarnego nauczania są niezwykle istotne, łagodzą objawy stresu, motywują do działania, podnoszą samoocenę, wzmacniają kontakty interpersonalne i ułatwiają rozpoznawanie emocji.

Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się jak radzić sobie ze stresem, np. poprzez ćwiczenia, regularną aktywność fizyczną, odpoczynek, zapewnienie sobie czasu na relaks, odpowiednio długi sen, zdrowe odżywianie się. Gdy odczuwa się nadmiar stresu, pomocna może się okazać psychoterapia. Rozmawiali o normach i rolach społecznych, poznali metody wspomagające budowanie relacji i komunikację.

W okresie od maja do października, uczniowie mają również możliwość korzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego, którego udziela - Pani Iwona Rudna oraz Pan Bartosz Rybienik.

Galeria dostępna w aktualnościach