Informacja dla kandydatów do klasy 1

INFORMACJE DLA KANDYDATA PRZYJĘTEGO DO KLAS 1


  1. Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych odbędzie się 02.09.2024 r. o godz. 10.00 na małej sali gimnastycznej.

  2. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię proszę o jak najszybsze dostarczenie do sekretariatu szkoły.

  3. Aktualne tytuły podręczników będą dostępne od 03.07.2024 r. na stronie szkoły slowacki.info.pl

  4. W dniu 11.09.2024 r. odbędzie się na terenie szkoły kiermasz książek używanych od uczniów klas starszych.

  5. Wszystkie książki kandydat do I LO zakupuje we własnym zakresie do dnia 15.09.2024 r.

  6. Proszę o zakup sportowego obuwia szkolnego z białymi spodami.

  7. Obóz integracyjny odbędzie się w dniach 03-05.09.2024 r. w Sielpi. Obóz jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas pierwszych. Szczegóły w dniu 02.09.2024 r. na rozpoczęciu roku szkolnego.

Proszę o dokonanie wpłaty kwoty 350 zł za obóz na konto Rady Rodziców z dopiskiem imię i nazwisko ucznia, klasa 1 np. A, obóz integracyjny w Sielpi, do dnia 20.08.2024 r.


Dane do przelewu:

RADA RODZICÓW przy I Liceum Ogólnokształcącym

Im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku -Kamiennej

Nr konta: 66 8520 0007 2002 0046 3661 0001


  1. Opłata na Radę Rodziców wynosi 100 zł, dla drugiego rodzeństwa 50 zł, a dla kolejnych 0 zł. Opłata może być wniesiona na powyższe konto Rady Rodziców, w sekretariacie szkoły lub do wychowawcy klasy.

  2. Ubezpieczenie w szkole nie jest obowiązkowe, jeśli ktoś będzie sobie życzył to będzie zawierane bezpośrednio z ubezpieczycielem, wybór ubezpieczenia jest decyzją opiekuna kandydata.Życzymy powodzenia