Amazing Math Week -Niesamowity tydzień Matematyczny."AMAZING MATH WEEK" -KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY

STOWARZYSZENIA "ERBEL-SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI"

            Stowarzyszenie "Erbel-Szkoła Przyszłości" rozpoczyna kolejny projekt edukacyjny pod patronatem Powiatu Skarżyskiego.

            "AMAZING MATH WEEK" to tydzień, podczas którego odbędą się w I LO im.                             J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej działania mające przybliżyć uczniom dziedzinę wiedzy, jaką jest matematyka. Dla uczniów klas siódmych szkół powiatu skarżyskiego zorganizowany zostanie mikołajkowy mecz matematyczny na szkolnej platformie Moodle. Ponadto wszyscy chętni uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach edukacyjnych ze wskazaniem matematyki, rozwiązywać łamigłówki i szyfry, uczestniczyć w lekcji geogebry. Mogą również pokazać swój talent plastyczny w konkursie na karykaturę znanego matematyka, a także napisać pracę na temat wkładu wielkich filozofów w rozwój nauk ścisłych. Podsumowanie projektu odbędzie się w formie konferencji on-line 11 grudnia 2020.

            "AMAZING MATH WEEK" ma udowodnić, że: "MATEMATYKA JEST KRÓLOWĄ NAUK".

 

 

Matematyczny mecz mikołajkowy

   

Stowarzyszenie Erbel-Szkoła Przyszłości oraz I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas siódmych do udziału w MIKOŁAJKOWYM MECZU MATEMATYCZNYM. Konkurs odbywa się w ramach projektu edukacyjnego "AMAZING MATH WEEK" pod patronatem Powiatu Skarżyskiego. Zachęcamy wszystkich, którzy interesują się matematyką  do udziału. Konkurs polega  na rozwiązywaniu zadań matematycznych na szkolnej platformie internetowej Moodle. Prosimy uczniów o zapoznanie się z poniższym regulaminem konkursu. Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych powiatu skarżyskiego do udziału w MIKOŁAJKOWYM MECZU MATEMATYCZNYM :-) 

 

 

Regulamin Mikołajkowego Meczu Matematycznego

 

 

 

1.     ORGANIZATOR

 

Organizatorem Mikołajkowego Meczu Matematycznego jest Stowarzyszenie „Erbel - Szkoła Przyszłości”.

 

2.     CELE KONKURSU

 

-  rozwijanie i pogłębianie zainteresowania matematyką,

-  kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

-  stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji,

-  kształtowanie wytrwałości i cierpliwości.

 

3.     TERMINARZ I PRZEBIEG MECZU

 

-  mecz odbędzie się 7 grudnia 2020 roku za pomocą platformy MOODLE o godzinie 9.00;

-  w konkursie biorą udział czteroosobowe zespoły składające się z uczniów klas 7 szkół podstawowych powiatu skarżyskiego;

-  termin zgłaszania zespołów: 2.12.2020 (e-mail: anna.wojcik@scdn.pl  lub telefonicznie 788-392-479);

-  3.12.2020 roku o godz.14.00 odbędzie się spotkanie on-line opiekunów drużyn – nauczycieli w celu omówienia przebiegu meczu;

-  każda szkoła może zgłosić 1 – 2  zespoły; w treści zgłoszenia należy umieścić: nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, ilość drużyn;

-  każdy zespół otrzymuje 3 serie po 8 zadań, które rozwiązuje w określonym czasie na platformie Moodle I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej; dostęp do platformy otrzymuje nauczyciel matematyki opiekujący się uczestnikami, który następnie przekazuje go uczniom;

-  podczas meczu test na platformie rozwiązuje jeden uczeń komunikując się
z pozostałymi członkami zespołu/drużyny, uczniowie mogą do tego celu wykorzystać telefony bądź dowolny komunikator obowiązujący w szkole;

- maksymalny czas rozwiązywania zadań to 3 godziny lekcyjne (z przerwami);

 

4.     NAGRODY

 

Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych zawodników, dyplomy oraz drobne upominki dla każdego uczestnika