Przybysze - emigranci - uchodźcy

Projekt edukacyjny organizowany przez nasze Stowarzyszenie i I LO oraz konkurs dla uczniów szkół podstawowych Przybysze - emigranci - uchodźcy. Dzieje Skarżyska-Kamiennej, regionu świętokrzyskiego i Polski z perspektywy ludzkich losów i indywidualnych historii zakończyliśmy głośnym "przytupem" i sukcesem 14 grudnia 2022 roku w naszej szkole na sali konferencyjnej. W finale konkursu na prezentację wybranego tematu lub postaci wygrał zespół Szkoły Podstawowej Nr 9 ze Skarżyska-Kamiennej. A miał wielu rywali, bo w sumie musiał pokonać 10 innych zespołów z SP2, SP3, SP7, SP8 ze Skarżyska-Kam., SP w Wielkiej Wsi, SP w Lipowym Polu, SP w Bliżynie, SP w Mroczkowie, SP3 w Suchedniowie. Warto dodać, że zwycięski zespół SP9 zgarnął pulę nagród wartych 1000 zlp, wszystkie pozostałe wywalczyły nagrody po 500 zlp, również uhonorowani zostali opiekunowie zespołów pamiątkowymi piórami Parkera, zaś Dyrekcja I LO ufundowała dla Wszystkich uczestników i opiekunów pyszny poczęstunek!   
Całość odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, a patronat honorowy objęli: Starosta Skarżyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.