Współpraca i patronat Wydziału Humanistycznego UJK

Współpraca i patronat WH UJK
18 listopada nasza szkoła ponowiła podpisanie umowy o współpracy i patronat Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanych przez Dziekana WH UJK prof. Beatę Wojciechowską i Dyrektora I LO Martynę Maćkowiak. Współpraca i patronat obejmują zakres:

1)   współpracy służącej rozwojowi edukacji humanistycznej i lingwistycznej,

2)    oceny merytorycznej efektów podjętych działań,

3)    umożliwienia uczniom Liceum (za zgodą władz Wydziału Humanistycznego) uczestnictwa w wybranych zajęciach, konwersatoriach, wykładach, warsztatach itd.,

4)  umożliwienia uczniom Liceum i kadrze pedagogicznej udziału w przedsięwzięciach naukowych prowadzonych na Wydziale.

W tym czasie nasi uczniowie wzięli udział w wykładzie przeprowadzonym w języku angielskim, autorstwa  dr. hab. prof. UJK Włodzimierza Batóga o historii reklamy w USA w latach 60-tych XX w.