Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik

sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej