Poznaj Polskę 2022


Edycja jesień 2022

W dniach 14-16 listopada uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego poznali m.in. rękopis "Pana Tadeusza!". Zacznijmy jednak od początku. Pierwszego dnia 45 uczniów i 4 opiekunów zwiedziło Wrocław (Rynek, Ratusz, Piwnica Świdnicka, zabytkowy pręgierz, wrocławskie krasnale, Plac Solny, Stare Jatki Miejskie, Dawne Więzienie Miejskie, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ogrody barokowe, zabytkowa Hala Targowa, Most Grunwaldzki, Ostrów Tumski, Katedra Św. Jana Chrzciciela). Zakwaterowanie w centrum dało uczniom również szansę na "skosztowanie" nocnego życia w historycznej części miasta. W drugim dniu uczniowie zwiedzili Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy, Starą Kopalnię w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Sztuki oraz Świątynię Pokoju w Świdnicy - zabytek UNESCO. Trzeciego dnia uczniowie poznali "historię" wody w Kosmosie i na Ziemi oraz zwiedzili Muzeum Pana Tadeusza, gdzie mieli możliwość obejrzenia autografu tego najsłynniejszego polskiego poematu i wystawy czasowe poświęcone Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu oraz Tadeuszowi Różewiczowi.    W dniach 18-20 października młodzież I LO im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyła w 3-dniowej wycieczce w ramach programu "Poznaj Polskę" współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Polskiego Ładu. Uczniowie zwiedzanie rozpoczęli od legendarnej stolicy Polski - Kruszwicy, gdzie podziwiali Mysią Wieżę nad jeziorem Gopło i Kolegiatę św. Piotra i Pawła - zabytek architektury romańskiej. Noclegi zaplanowane zostały w urokliwym, wybudowanym w stylu gotycko-romańskim Zamku Golubskim - budowli z przełomu XIII i XIV w., usytuowanej w granicach miasta Golub-Dobrzyń. W komnatach zamkowych był czas na gry i zabawy integracyjne. Kolejny dzień wycieczki to przede wszystkim zwiedzanie Torunia - miasta zwanego Perłą Północy i określanego słowami: "Toruń - miasto gotyku, piernika i Kopernika". Dlatego też młodzież podziwiała Stary Rynek - gotyckie kamienice, katedrę, Krzywą Wieżę, ruiny zamku krzyżackiego i zabytkowe pomniki. Uczniowie odwiedzili dom Mikołaja Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika. Ostatniego dnia wycieczki uczniowie naszej szkoły zwiedzili gotycko-renesansowy zamek krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu, niegdyś rezydencję królewny Anny Wazówny. Następnie młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności w toruńskim Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy", które jest interaktywnym centrum promującym nowoczesną komunikację naukową. 

 Edycja wiosna 2022

W dniach 20 - 22 czerwca 2022 r. uczniowie I liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli w trzydniowej wycieczce w ramach programu „Poznaj Polskę” współfinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15000 zł, a całkowita wartość wycieczki wynosiła 22160 zł. . Bogaty program, zwiedzanie licznych zabytków, muzeów, galerii, miejsc pamięci narodowej i tych związanych z polską kulturą ludową, a przede wszystkim możliwość wspólnego spędzenia czasu to największe atuty tej wycieczki. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła Muzeum Czartoryskich w Puławach, Muzeum Narodowe i Stare Miasto w Lublinie, Państwowe Muzeum na Majdanku – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z wystawą prac Zdzisława Beksińskiego, Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań z XIX wieku oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Przewodnicy, w trakcie wycieczki przez kolejne punkty programu, przybliżali uczniom polską kulturę i historię, uwzględniając najistotniejsze informacje i ciekawostki, poszerzające wiedzę i rozwijające zainteresowania uczestników. Uczniowie usłyszeli opowieści o polskich rodach królewskich i magnackich, poznali folklor, budownictwo mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe i sakralne Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian, wyróżniający dorobek i odrębności kulturowe dawnych mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat, uczestniczyli w „żywej lekcji” historii, zwiedzając obóz na Majdanku i przypomnieli sobie założenia renesansowej architektury i sztuki, zwiedzając zamojskie Stare Miasto. Szczególne wrażenie na młodzieży zrobił późnobarokowy kompleks pałacowy w Kozłówce. Dodatkowym punktem wycieczki była wystawa prac wybitnego polskiego artysty Zdzisława Beksińskiego – twórcy surrealistyczno-ekspresjonistycznych dzieł. Ponadto odbyła się dyskoteka i rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z wycieczki. Wszystkie dni wycieczki były pouczające, intensywne i pełne niezapomnianych wrażeń. Program „Poznaj Polskę” ma na celu wsparcie organów w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.


Więcej zdjęć w  GALERII oraz na szkolnym FB.


W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład” przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowanego do dzieci i młodzieży polskich szkół  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej otrzymało wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczki szkolnej, która zaplanowana jest na czerwiec br. szkolnego.

Program „Poznaj Polskę” umożliwia poznawanie naszej Ojczyzny, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Celem tego przedsięwzięcia jest rządowe wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. W ramach tej inicjatywy szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% planowanych kosztów wycieczki jednodniowej (do 5 tys. zł), dwudniowej (do 10 tys. zł) lub trzydniowej (do 15 tys. zł).

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że młodzież z naszej szkoły w ramach przedsięwzięcia  „Poznaj Polskę”  weźmie udział w 3 dniowej wycieczce szkolnej, podczas której zwiedzi: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1941-1944), Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Czartoryskich w Puławach, Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań z XIX wieku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Dofinansowanie  do wycieczki w wysokości 15 000 zł będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Całkowity koszt zadania to 22 160,00 zł

Dzięki temu przedsięwzięciu będziemy mogli zwiedzić piękne zakątki naszej Ojczyzny i wziąć czynny udział w edukacji patriotycznej, poznać polską kulturę i dziedzictwo narodowe, istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Uczestnicy wycieczki będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób, wezmą udział w wyjątkowej lekcji historii, dzięki której z pewnością poszerzą swoją wiedzę i w przyszłości osiągną sukces na egzaminie maturalnym. To wspaniała nagroda dla naszej młodzieży, która z sukcesami angażuje się w wiele inicjatyw szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.