Używkom mówimy NIE

     

Projekt został dofinansowany ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego.Używkom mówimy NIE. Konsekwencje prawne ryzykownych zachowań.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z adwokatem panią Amelią Nowek. Zajęcia były realizowane dzięki funduszom Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
W ramach zadania Używkom mówimy NIE i akcji promującej zdrowy styl życia bez używek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysko-Kam. w terminie 29.03.2021-31.10.2021 r. Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości zorganizowało zajęcia z edukatorem i specjalistą od profilaktyki uzależnień p. Sławomirem Barańczykiem (Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej). Zajęcia z profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, nikotyna) i mediów elektronicznych prowadzone były w formie wykładu i warsztatów, co umożliwiło współpracę młodzieży i wnikliwe zrozumienie zagrożeń wynikających z uzależnień. Ponadto zorganizowano zajęcia z trenerem TZA p. Hubertem Wójcikiem na temat przemocy i agresji, sposobów na radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia. Fakty i mity o narkotykach oraz agresji poznali wszyscy uczniowie I LO. Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości realizowało powyższe działań dzięki funduszom Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i w ramach zadania publicznego PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII. Prowadzenie działań edukacyjnych dla młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz pomagających im radzić sobie w sytuacji zagrożenia to jeden z ważniejszych punktów w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym naszej szkoły i działania niezbędne w nowym roku szkolnym po zdalnym nauczaniu.

Galeria zdjęć dostępna w aktualnościach
Działające przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” otrzymało od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego środki finansowe na wsparcie zadań: „DepresJa+Ty=pomożeMy” - 12 250,00 zł oraz „Używkom mówimy NIE” - 8 090,00 zł. Działania w ramach powyższych zadań skierowane będą do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Ukierunkowane zostaną na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także prowadzenie działań edukacyjnych na temat zagrożeń, wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP.

W trudnych czasach pandemii, zdalnego nauczania, braku bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami wciąż nasilają się poczucie izolacji społecznej oraz problemy dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego. Konsekwencje tego to ogromne zmiany w każdej dziedzinie życia, zwiększenie poziomu lęku i stresu, a w związku z tym nasilanie się problemu uzależnień, częstsze występowanie zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń depresyjnych i nerwic. Dlatego Stowarzyszenie "Erbel - Szkoła Przyszłości" wychodzi naprzeciw tym problemom, organizuje i rekomenduje wszelkie działania wspierające uczniów i ich rodziny.

https://www.swietokrzyskie.pro/file/2021/03/Uchwala-Nr-347721-Zarzadu-Wojewodztwa-Swietokrzyskiego.pdf?fbclid=IwAR1k0XFFRGdnyBBKJDCE5mJ-nv7zLEUXbJQRLHoy2nzNKAS-HuAwBll9ZlQ