Lepszy Start -Wyrównanie szans edukacyjnych

Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” zorganizowało zajęcia pozalekcyjne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych”. Projekt trwał od 1.09.2020 r. do 15.12.2020 r. w ramach zadania publicznego, którego celem było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku. Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach z języka polskiego i matematyki. Lekcje te cieszyły się powodzeniem i okazały się bardzo efektywne, przede wszystkim wyrównywały wszelkie braki w wiedzy uczniów oraz rozwijały ich umiejętności i pasje. Ważną częścią realizacji zadania przez Stowarzyszenie były regularne dyżury psychologa w I Liceum Ogólnokształcącym, z których korzystała młodzież. Podczas konsultacji pani psycholog diagnozowała problemy uczniów, udzielała szerokiego wsparcia i porad zarówno im jak i ich rodzicom. Pani Anna Wójcik – Przedstawiciel Stowarzyszenia zapewnia, że dyżury psychologa będą kontynuowane mimo zakończenia zadania. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane w ramach ww. projektu przyniosły wymierne i oczekiwane efekty zarówno dla uczniów, ich rodziców oraz zaangażowanych w pracę nauczycieli.