Cykl zajęć profilaktycznych w ramach działania Stowarzyszenia Erbel - Szkoła Przyszłości

W ramach zadania  Lepszy start - wyrównanie szans edukacyjnych  (II edycja) realizowanego przez Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości dzięki funduszom Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach zadania publicznego: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" w I LO odbył się cykl zajęć profilaktycznych i integracyjnych dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia prowadziły pedagog, socjoterapeuta i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kam. p. Marzena Sala i pedagog szkolny I LO - p. Iwona Wójcik. Zajęcia - głównie warsztatowe - odbywały się zgodnie z ideą integracji wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.  Młodzież pokonywała wszelkie bariery, wspólnie pracując nad zadaniami, rozwiązując problemy oraz integrując się podczas gier i zabaw w zespole klasowym i szkolnym.
Zajęcia okazały się doskonałym sposobem na wdrażanie zasad  tolerancji, różnorodności i poszanowania dla innych, w tym niepełnosprawnych osób. Ułatwiły uczniom zawieranie nowych przyjaźni, pozwoliły zintegrować się z klasą i wychowawcą. Był to cenny, wspólnie spędzony czasem dla wszystkich uczniów, którzy chętnie budowali relacje w nowym środowisku, wzajemnie się wspierając i nabywając umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych z poszanowaniem indywidualności drugiego człowieka. W grupie młodzież zdobywała wiedzę i doświadczenie, które potem ułatwiły im funkcjonowanie w nowej szkole. Zajęcia miały na uwadze również kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania siebie oraz konstruktywnego komunikowania się.

Kliknij aby wyświetlić galerię w aktualnościach