Powiatowy koordynator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

 

            Iwona Wójcik - pedagog szkolny w I LO im.Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kam.,

koordynator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

dla szkół ponadpodstawowych powiatu skarżyskiego

Adres mailowy: iwonka.wojcik@poczta.fm

Telefon kontaktowy: 501446483

-------------------------------------

Punkt konsultacyjny w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej

w roku szkolnym 2022/2023

Konsultacje specjalistów odbywają się raz w tygodniu w następujących terminach:

 pedagog szkolny:        poniedziałek   9:00 – 10:00    (sala 17)

                                                            11:00 – 12:00  (gabinet dyrektora szkoły)

 pedagog specjalny:      czwartek        15:00 – 16:00   (sala 29)

 psycholog szkolny:      piątek            14:30 – 15:30   (sala 9)

Konsultacje mogą mieć formę spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych i on-line.

 Dodatkowo specjaliści dyżurować będą godzinę przed planowanymi zebraniami z rodzicami.

---------------------------------------------

22 listopada 2022 w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach odbyło się szkolenie Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej.

Poniżej linki do prezentacji omawianych na spotkaniu. Prezentacje są również dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce: szkoły i organy prowadzące/edukacja włączająca/komunikat z 02.12.2022 r. Polecam do przestudiowania i wykorzystania.

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/12/sprawozdanie-z-dzialalnosci-punktow-konsultacyjnych-i-wsparcia-psychologiczno-pedagogiczbego-w-roku-szkolnym-2021-2022.pdf

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/12/partnerstwo-na-rzecz-realizacji-idei-edukacji-wlaczajacej.pdf

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/12/zadania-pedagoga-specjalnego-w-szkole.pdf

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/12/zadania-psychologa-w-szkole-integracyjnej-w-kontekscie-prawa-oswiatowego.pdf

                                                             ------------------------------------