Moda na życie bez uzależnień

Stowarzyszenie Erbel-Szkoła Przyszłości zorganizowało po raz kolejny zajęcia dla uczniów  w ramach projektu "MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ" pod patronatem Powiatu Skarżyskiego. Tym razem było to spotkanie z prawnikiem.  Pani mecenas Katarzyna Czech-Kruczek przeprowadziła zajęcia on-line, w których wzięło udział 96 uczniów z różnych klas oraz 4 nauczycieli. Tematem spotkania była mowa nienawiści i hejt internetowy oraz aspekty prawne z nimi związane związane. Uczniowie mogli podyskutować o dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej, a także dowiedzieli się o poważnych i masowych naruszeniach praw człowieka.Konkurs fotograficzny "Ciemna strona uzależnienia"

W dniach 19 października - 10 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości i I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej zorganizowało konkurs fotograficzny pt: "Ciemna strona uzależnienia". Zadanie było współfinansowane przez Powiat Skarżyski w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Konkurs polegał na wykonaniu fotografii dotyczącej tematyki uzależnień i stanowi część działań w ramach projektu "Moda na życie bez uzależnień", realizowanego w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Działania projektowe obejmują również organizację zajęć profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz problemu narkomanii, przeprowadzono kursy on-line pierwszej pomocy przedmedycznej, a także w warsztaty zastępowania agresji, uczniowie mogą na bieżąco korzystać z pomocy psychologa. Jury konkursowe wyłoniło laureatów konkursu fotograficznego. I miejsce zajął Patryk Jędrzejczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Jury, przyznając pierwszą nagrodę, postanowiło docenić prace Patryka Jędrzejczyka za wielostronne ujęcie tematu, doskonale ujęty klimat hasła konkursowego: "Ciemna strona uzależnienia" oraz bardzo dobre przygotowanie zdjęć od strony technicznej (kadr, kompozycja). Prace Patryka Jędrzejczyka zmuszają do refleksji w sposób jednoznaczny, lecz nieoczywisty. Wyróżnienie przyznano Zuzannie Berus uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, za kreatywne ujęcie hasła konkursowego oraz za wplecenie wątku krajobrazowego, jako odskoczni od rzeczywistości, z której osoba uzależniona nie chce skorzystać.

Kolejne spotkania profilaktyczne online za nami

W ramach Projektu Profilaktycznego „Moda na życie bez uzależnień” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Stowarzyszenie „Erbel - Szkoła Przyszłości” ponad 270 uczniów wzięło udział w zajęciach z panią komisarz Anną Sławińską. Obostrzenia epidemiczne sprawiły, że zajęcia odbywały się w formie on-line. Młodzież usłyszała ważne informacje o rzeczywistych zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu, szeroko omówione zostało również zjawisko cyberprzemocy. Pani komisarz wyjaśnił, na czym polegają najczęstsze przestępstwa popełnione w sieci oraz przedstawiła zasady odpowiedzialności karnej sprawców takich czynów. Uczniowie dowiedzieli się jak mogą w praktyce chronić siebie i swoich bliskich przed takim rodzajem agresji. Druga część spotkań poświęcona była zjawisku handlu ludźmi oraz formami działań zorganizowanych grup przestępczych. W końcowej części prelekcji pani komisarz wskazała na możliwość reagowania na zagrożenia za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Projekt „Moda na życie bez uzależnień” jest współfinansowany przez Powiat Skarżyski w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dzięki uprzejmości pani komisarz Anny Sławińskiej uczniowie, ich rodzice i opiekunowie mogą obejrzeć niezwykle ważny spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Jest on głównie skierowany do rodziców, którzy zawsze powinni być czujni i prowadzić tzw. „zdrową kontrolę”, by uniknąć cyberprzemocy. Spot został nagrany w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej". Serdecznie dziękujemy.

 Link do spotu:

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing

"30 UCIŚNIĘĆ, 2 WDECHY- POZNAJ ZASADY RKO"

Zapraszamy do obejrzenia filmu "30 UCIŚNIĘĆ, 2 WDECHY- POZNAJ ZASADY RKO". Powstał on w ramach projektu "MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ" realizowanego w I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej przez Stowarzyszenie "Erbel -Szkoła Przyszłości". Film przedstawia instruktaż pierwszej pomocy z uwzględnieniem zasad jej udzielania w warunkach pandemii Covid-19.
Projekt "MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ" jest współfinansowany przez Powiat Skarżyski w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Link do filmu:
https://youtu.be/AbYMX63c_DM

CIEMNA STRONA UZALEŻNIENIA -KONKURS FOTOGRAFICZNY


Erbel-Szkoła Przyszłości oraz I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym CIEMNA STRONA UZALEŻNIENIA. Konkurs odbywa się w ramach projektu profilaktycznego "MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ" pod patronatem Powiatu Skarżyskiego. Zachęcamy wszystkich, którzy interesują się fotografią do udziału w tej inicjatywie. Konkurs polega na wykonaniu max. 3 fotografii obrazujących ciemną stronę uzależnień.
Moda na życie nbez uzależnień

Stowarzyszenie Erbel-Szkoła Przyszłości oraz I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej zapraszają wszystkich chętnych do udziału w projekcie profilaktycznym "MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ" pod patronatem Powiatu Skarżyskiego. W ramach projektu od  19 października do 10 listopada będą się odbywały różne inicjatywy: konkurs fotograficzny CIEMNA STRONA UZALEŻNIENIA, zajęcia z prawnikiem o konsekwencjach prawnych ryzykownych zachowań oraz spotkanie z przedstawicielem Policji na temat bezpieczeństwa.  Uczniowie będą mogli wziąć również udział w zdalnym kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez ratownika medycznego oraz w zajęciach z trenerem zastępowania agresji. Dla potrzebujących uczniów zorganizowane są indywidualne konsultacje z psychologiem.