Stypendium naukowe


W I LO im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje Stowarzyszenie "Erbel-Szkoła Przyszłości", które podejmuje liczne działania wspierające młodzież w zakresie wychowawczym i edukacyjnym. Stowarzyszenie realizuje różnego rodzaju projekty edukacyjne, organizuje zajęcia profilaktyczne i dydaktyczne. W bieżącym roku szkolnym Stowarzyszenie "Erbel -Szkoła Przyszłości" ufundowało stypendium naukowe w wysokości 1000 zł dla ucznia I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Warunkiem otrzymania stypendium była aktywna praca na rzecz szkoły i środowiska oraz osiąganie wysokich wyników w nauce. Wychowawcy klas zgłaszali kandydatury uczniów, a Kapituła Stypendialna wyłoniła zwycięzcę. Stypendium otrzymała Karolina Smużyńska uczennica klasy maturalnej. Laureatka aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim, a także jest przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie pracuje na rzecz środowiska lokalnego. Podejmuje liczne inicjatywy charytatywne, aktywnie działa w harcerstwie -jest drużynową I Skarżyskiej Drużyny Harcerek "Biała jedynka". Stypendium przyznane uczennicy przez Stowarzyszenie "Erbel-Szkoła Przyszłości" stanowi wsparcie dla niej podczas nauki zdalnej oraz jest wyrazem podziękowania za aktywną pracę na rzecz szkoły i miasta. Stypendium naukowe dla uczniów I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, będzie przyznawane przez Stowarzyszenie "Erbel-Szkoła Przyszłości" corocznie dla najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów szkoły.