Równe szanse - Program pomocy edukacyjnej

„Równe Szanse – Program Pomocy Edukacyjnej” to kolejny projekty realizowany przez Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamennej. Projekt ten realizowany był od lutego do grudnia 2020 r. w ramach zadania publicznego, którego celem było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku, które znalazło się w otwartym konkursie ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Tym razem młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach z biologii i geografii – przedmiotów często wybieranych przez uczniów zdających rozszerzony egzamin maturalny, a także z konsultacji psychologicznych. Od września 2020 r. dwa razy w tygodniu w I Liceum Ogólnokształcącym organizowane są konsultacje z psychologiem, z których mogą korzystać zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Wszystkie konsultacje, realizowane bezpłatnie i anonimowo, okazały się potrzebnym i profesjonalnym wsparcie dla młodzieży.