Aktualnosci / I miejsce Patrycji Kijanki!

I miejsce Patrycji Kijanki!

I miejsce Patrycji Kijanki – uczennicy klasy 3C w Powiatowym Konkursie Multimedialnym „HIV/AIDS – żyj bez ryzyka”.
W ramach obchodów Światowego Dnia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej rozstrzygnięto konkursu multimedialnego „HIV/AIDS – żyj bez ryzyka” zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, kształtowanie świadomości młodzieży na temat konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań zdrowotnych oraz zwiększenie odpowiedzialności za własne życie. W konkursie wzięły udział Patrycja Kijanka i Zuzanna Płowiec – uczennice klasy 3C I Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej.
W konkursie tym I miejsce zajęła Patrycja Kijanka, której praca doceniona została przez jury jako doskonały materiał edukacyjny, profilaktyczny oraz ze względu na walory artystyczne.
Patrycja przygotowała prezentację multimedialną, która może być narzędziem do przekazania informacji dotyczącej HIV i AIDS, tj. wskazanie na sposoby ochrony przed zakażeniem HIV, uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego. Do konkursu uczennice przygotowywała p. Iwona Wójcik.
Podczas konkursu odbyły się również wykłady profilaktyczne o HIV i AIDS, w których wzięły udział klasy 1C i 1F.
Organizator konkursu dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Kategorie

Powiązane