Aktualnosci / Używkom mówimy Nie! Zajęcia profilaktyczne w I LO

Używkom mówimy Nie! Zajęcia profilaktyczne w I LO

W ramach zadania Używkom mówimy NIE i akcji promującej zdrowy styl życia bez używek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysko-Kam. w terminie 29.03.2021-31.10.2021 r. Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości zorganizowało zajęcia z edukatorem i specjalistą od profilaktyki uzależnień p. Sławomirem Barańczykiem (Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego w Skarżysku-Kamiennej). Zajęcia z profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, nikotyna) i mediów elektronicznych prowadzone były w formie wykładu i warsztatów, co umożliwiło współpracę młodzieży i wnikliwe zrozumienie zagrożeń wynikających z uzależnień. Ponadto zorganizowano zajęcia z trenerem TZA p. Hubertem Wójcikiem na temat przemocy i agresji, sposobów na radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia. Fakty i mity o narkotykach oraz agresji poznali wszyscy uczniowie I LO. Stowarzyszenie Erbel - Szkoła Przyszłości realizowało powyższe działań dzięki funduszom Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i w ramach zadania publicznego PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII. Prowadzenie działań edukacyjnych dla młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz pomagających im radzić sobie w sytuacji zagrożenia to jeden z ważniejszych punktów w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym naszej szkoły i działania niezbędne w nowym roku szkolnym po zdalnym nauczaniu.

Zobacz galerię

Kategorie

Powiązane